Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Mienie placówki

Majątek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku

na dzień 31 grudnia 2020 roku

         

 

         

 

Lp.

Nazwa

Wartość początkowa

Dotychczasowe umorzenie

Wartość                               netto

 

1.

Środki trwałe

5 496 451,63

1 854 272,15

3 642 179,48

 

a)

Grunty

83 464,00

0,00

83 464,00

 

b)

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

5 135 142,65

1 715 201,13

3 419 941,52

 

c)

Urządzenia techniczne i maszyny

105 836,48

28 615,97

77 220,51

 

d)

Środki transportu

0,00

0,00

0,00

 

e)

Inne środki trwałe

172 008,50

110 455,05

61 553,45

 

2.

Pozostałe środki trwałe

156 687,60

156 687,60

0,00

 

3.

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

0,00

 

4.

Zbiory biblioteczne

44 973,44

44 973,44

0,00

 

 

RAZEM

5 698 112,67

2 055 933,19

3 642 179,48

 

 

 

 

Majątek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku 
na dzień 31 grudnia 2019 roku
         
         
Lp. Nazwa Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Watość                               netto
1. Środki trwałe 5 471 384,13 1 698 428,83 3 772 955,30
a) Grunty 83 464,00 0,00 83 464,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
5 110 075,15 1 586 874,78 3 523 200,37
c) Urządzenia techniczne
i maszyny
105 836,48 18 032,32 87 804,16
d) Środki transportu 0,00 0,00 0,00
e) Inne środki trwałe  172 008,50 93 521,73 78 486,77
2. Pozostałe środki trwałe 140 453,34 140 453,34 0,00
3. Wartości niematerialne
 i prawne
0,00 0,00 0,00
4. Zbiory biblioteczne 43 997,89 43 997,89 0,00
  RAZEM 5 655 835,36 1 882 880,06 3 772 955,30

 

Majątek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku na dzień 31 grudnia 2018 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa

Wartość początkowa

Dotychczasowe umorzenie

Watość                               netto

1.

Środki trwałe

4 903 961,44

1 559 142,83

3 344 818,61

a)

Grunty

83 464,00

 

83 464,00

b)

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

4 609 810,46

1 470 896,08

3 138 914,38

c)

Urządzenia techniczne i maszyny

38 678,48

11 925,87

26 752,61

d)

Środki tranportu

0,00

0,00

0,00

e)

Inne środki trwałe

172 008,50

76 320,88

95 687,62

2.

Pozostałe środki trwałe

94 199,99

94 199,99

0,00

3.

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

0,00

4.

Zbiory biblioteczne

28 191,30

28 191,30

0,00

 

RAZEM

5 026 352,73

1 681 534,12

3 344 818,61