Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Mienie placówki

Majątek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku na dzień 31 grudnia 2018 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa

Wartość początkowa

Dotychczasowe umorzenie

Watość                               netto

1.

Środki trwałe

4 903 961,44

1 559 142,83

3 344 818,61

a)

Grunty

83 464,00

 

83 464,00

b)

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

4 609 810,46

1 470 896,08

3 138 914,38

c)

Urządzenia techniczne i maszyny

38 678,48

11 925,87

26 752,61

d)

Środki tranportu

0,00

0,00

0,00

e)

Inne środki trwałe

172 008,50

76 320,88

95 687,62

2.

Pozostałe środki trwałe

94 199,99

94 199,99

0,00

3.

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

0,00

4.

Zbiory biblioteczne

28 191,30

28 191,30

0,00

 

RAZEM

5 026 352,73

1 681 534,12

3 344 818,61